De stap tussen ontwerp en drukwerk. Nadat het ontwerp van een product voltooid is volgt de technische voorbereiding op de productie. De juiste voorbereiding zorgt voor een optimaal resultaat.

Bij grote producties zoals boeken, catalogi, prijslijsten of periodieken is efficiency en consistentie van essentieel belang. Afhankelijk van het product kan er gebruik gemaakt worden van (semi)automatische opmaak door middel van standaardisering van processen, het werken met scripts en door koppelingen met databases.

Bijzondere producten vragen om een andere benadering. Zo is het zetten van Arabische of Chinese teksten anders dan de talen die we gewend zijn. Of de opmaak van een boekomslag van gebakken tegels, of van goud.

Ontwerpstudio Bont! verzorgt onder andere:


Advertenties

Het aanleveren van (kranten) advertenties vraagt om een speciale voorbereiding. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de maximale inktdekking en de opbouw van kleuren, van kleine letters of dunne lijnen. De aanleverspecificaties van de kranten zijn aan strenge eisen gebonden.

Een advertentie in de krant is kostbaar, dan wil je graag dat deze er uitziet zoals deze bedoeld is.

Deze advertenties zijn niet door Ontwerpstudio Bont! vormgegeven.

Prepress Advertenties

Opzet basisdocumenten

Een goede basis is het halve werk.

De opzet van een basisdocument kan in een later stadium verre gevolgen hebben. Het doel is om een degelijke basis te ontwikkelen met zoveel mogelijk vrijheid tijdens het opmaakproces. En als blijkt dat er toch een ander lettertype nodig is, andere kleuren of kopjes, dan wil je deze niet stuk voor stuk bij langs gaan om aan te passen.

Een goede basis zorgt voor een consistent uiterlijk, voorkomt fouten en bespaart kosten. Bij de opmaak van een boek kan een goede basis tientallen uren besparen.

Prepress Opzet Basisdocumenten Prepress Opzet Basisdocumenten

Koppeling Word/Excel/XML met InDesign

Kopij vindt vaak zijn oorsprong in een tekstverwerker zoals Word, prijslijsten staan vaak in Excel of in een database.

Een goede koppeling tussen kopij en opmaak zorgt voor een consistent uiterlijk, voorkomt fouten en bespaart kosten. Bij de opmaak van een boek, prijslijst of catalogus kan een goede koppeling tientallen uren besparen. In het geval van wijzigingen, in bijvoorbeeld een prijslijst, kan voorkomen worden dat er een nieuwe opmaak gemaakt moet worden.

Prepress Koppeling Excel Prepress Koppeling Word

Verwerking van (bijzondere) vertalingen/taalwissels

De Arabische brochure is niet door Ontwerpstudio Bont! vormgegeven.

Prepress Vertaling Arabisch Prepress Vertaling Arabisch Prepress Vertaling Arabisch Prepress Vertaling Taalwissel Chinees Prepress Vertaling Taalwissel Chinees Prepress Vertaling Taalwissel Chinees Prepress Vertaling Taalwissel Chinees

Opmaak van periodieken, schoolboeken en lesmateriaal, prijslijsten, catalogi, boeken etc.

Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak Prepress Technische Opmaak

Koppeling database/voorraad aan opmaak en/of website

Prepress Koppeling Database